Quản trị doanh nghiệp luôn là 1 vấn đề muôn thuở của những nhà quản lý, của những nhà lãnh đạo chính của công ty, tập đoàn khác nhau. Tủ sách Quản trị của Rodbooks sẽ giúp bạn trả lời được tất cả câu hỏi bao gồm: Làm thế nào để doanh nghiệp của mình phát triển được ổn định và vô cùng mạnh mẽ ? Rất khó khăn để giải quyết vấn đề này phải không? … 

Dù bạn có thể không đồng tình với mọi thứ mà các tác giả nói nhưng Rodbooks chắc chắn một số nội dung của chúng sẽ giúp cho bạn suy nghĩ thấu đáo hơn và cung cấp cho bạn những phương pháp đáng thử nghiệm.

"Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người."

– Voltaire –

Giỏ Hàng
HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 0911 402 114
14.058324, 108.277199